1   รายครั้ง 350 บาท

  2   ค่าสมาชิกรายปี + ค่าใช้บริการทุกคลาส

สมาชิกจ่ายค่าสมาชิกรายปี ปีละ 6,900 บาทและจ่าย 100 บาท สำหรับคลาสทั่วไปที่สมาชิกมาใช้บริการ

  3   คูปอง

จำกัดผู้ใช้ 1 ท่าน ไม่จำกัด
ตามที่ระบุเท่านั้น จำนวนผู้ใช้
10 ครั้ง
ภายใน 2 เดือน
2,500 บาท 2,800 บาท
10 ครั้ง
ภายใน 6 เดือน
2,800 บาท 3,000 บาท
50 ครั้ง
ภายใน 1 ปี
12,000 บาท 13,000 บาท
100 ครั้ง
ภายใน 1 ปี
- 22,000 บาท

  4   Unlimited

      สมาชิกสามารถใช้บริการคลาสทั่วไปได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามเวลาที่กำหนด
1 เดือน 2,500 บาท
3 เดือน 7,000 บาท
6 เดือน 13,000 บาท
1 ปี 22,000 บาท

สําหรับระยะเวลาคอร์สของสมาชิก Unlimited แบบ 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน สมาชิกมีสิทธิรับจํานวนวันเรียนเพิ่มเท่ากับจํานวนวันหยุดสตูดิโอ หากมีวันหยุดสตูดิโอ