สุขภาพดี อยู่ที่ตัวเรา

     ชีวิตสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยความเร่งรีบของหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ทำให้หลายท่านไม่มีเวลาดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเอง สะสมความเหนื่อย เมื่อยล้าในแต่ละวัน จนบั่นทอนร่างกายให้อ่อนแอ เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วย โรคภัย ทำลายสุขภาพกายและใจของตนและคนรอบตัว

     สตูดิโอ Do my Best Yoga มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมทุกท่านให้ดูแลสุขภาพร่างกายตนเองผ่านศาสตร์โยคะ เสริมสร้างความแข็งแรง ความสมดุล และความหยืดหยุ่นของร่างกาย เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี นอกจากนั้น โยคะยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้กายใจของตน ผ่านความสัมพันธ์ของลมหายใจกับลักษณะท่วงท่าการฝึกโยคะ ซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลในการค้นหาจุดสมดุลของร่างกายและจิตใจของตนเอง